Tatuointiliikkeen hygienia on aina terveysviranomaisen tarkastama asia.

Perustaessasi tatuointiliikettä, tai tehdessäsi tatuointeja esim. kotisi yhteydessä olevassa tilassa tulee sinun ilmoittaa toiminnastasi, sillä harjoitat ilmoituksenvaraista toimintaa. Toiminnasta tulee ilmoittaa vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on haettava rakennuslupa tai selvitettävä rakennusvalvonnasta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen. Tatuointia tehdessä rikotaan ihoa ja siksi hygienia asioissa tulee olla erittäin tarkka.

Ilmoitusta tehdessä tulee myös valmistautua siihen, että ammatinharjoittajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma, sekä riskianalyysi tehtynä. Toiminnasta ilmoitetaan oman paikkakunnan terveysviranomaiselle ja ilmoituksen voi tehdä sähköisesti. Kun ilmoitus on käsitelty, hyväksyy terveydensuojelu viranomainen toiminnan ja toiminta saa alkaa.

tatuointiliikkeen hygienia

Kun olet saanut terveydensuojelun hyväksynnän

Olet valmis aloittamaan toiminnan. Terveysviranomainen tulee vielä tekemään tarkastuksen toimipaikkaasi, jossa edellä mainitut asiat tarkistetaan. Tarkastaja tulee tekemään tarkistuksen sovittuna ajankohtana ja tuolloin yrittäjällä on myös hyvä mahdollisuus päästä kyselemään mieltä askarruttavista asioista.

Terveysviranomainen toteaa itse rakennukseen liittyviä seikkoja ja toteaa onko paikka sopiva ammatin harjoittamiselle. Tarkastuksen yhteydessä pureudutaan sisäilman laatuun, mitataan vesijohtoveden äärilämpötilat ja tarkastellaan tilan huoneenlämpöä.

Tällöin käydään myös läpi jätteenkäsittely ja mahdolliset ympäristöhaitat. On mielenkiintoista, että jos yksityisstudiossa ei ole asiakkaille omaa sisäänkäyntiä, tulee ammatinharjoittajan erikseen kutsua tarkastaja paikalle. Vaikka asunnossa harjoitetaan ammattia, jyrää kotirauha tämän tarkastuksen edelle. Tulee kuitenkin muistaa, että tarkastus vaaditaan ja siihen tarvitaan aina viranomaisen käynti.

tatuointi puhtaus

Hygieniaseikat

Tarkastus pohjautuu myös pitkälti omavalvontasuunnitelmaan ja riskianalyysiin. Näiden pohjalta todetaan että välineet, valaistus, pintojen materiaalit, käytettävät musteet ja puhdistusaineet ovat asianmukaisia. Terveystarkastaja pureutuu myös yrittäjän tapaan informoida asiakasta.

Tarkastuksen yhteydessä otetaan myös hipaisunäytteitä, joista selviää pintojen todellinen puhtaus. Näistä yrittäjä saa tulokset samalla kun viranomainen toimittaa lausunnon tarkastuksesta.

Kaikki kokeet ja tarkastukset ovat aina jännittäviä, mutta itse odotan näitä tarkastuksia innolla. On hyvä päästä kyselemään ammattilaiselta mielipiteitä eri seikoista ja toimintatavoista. Yksintyöskentely saattaa tietysti korostaa tätä tilannetta entisestään, mutta ammattilaisen näkemys asioihin on aina enemmän kuin tervetullutta.

Luitko edellisen kirjoitukseni siitä miksi teen itse töitä kotona? Löydät sen täältä.

Tatuointiliikkeen hygienia